Companys/es,

Alguns sindicats de sobte estan molt preocupats pels acomiadaments, això sempre és bona noticia. Ara bé, recomanem que es formin en normativa legal bàsica abans de difondre coses que no són certes.

Diuen els companys de UGT-CCOO en el seu darrer comunicat que l’acomiadat “haurà d’estar 4, 5 o 6 mesos sense cap ingrés. Això no hi ha gaires famílies que ho puguin suportar.”

“no poden rebre la indemnització, ni tramitar el subsidi d’atur ni tampoc buscar feina.”

Això és fals. Al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) han habilitat els tràmits de cobrament de les prestacions per atur de forma telemàtica o telefònica, i això no té res a veure amb la qüestió del tancament de CMAC o de la congelació dels tràmits processals fins la finalització de l’estat d’alarma. Evidentment poden buscar feina també i cobrar la indemnització quan obri CMAC.

Els companys han cobrat la quitança (part de la nòmina proporcional, dies de vacances no gaudits, hores no pagades) i ja poden des del primer dia d’acomiadament donar-se d’alta a l’atur per cobrar lo estipulat.

Referent a la indemnització per acomiadament improcedent és imprescindible que es realitzi el CMAC per a que no tributi impostos. En cas contrari tota aportació de l’empresa ha de tributar. Aquesta espera no té res a veure amb no cobrar la prestació de l’atur.

Abans de donar informació que no es correcta, especialmente si s’és conscient de no estar prou preparats, recomanem als companys que preguntin i així s’evita propagar situacions que no són certes.