Us informem que aquest dijous, delegats/ades de la CGT a DXC participarem de la concentració que es farà a Indra pel poder adquisitiu.

Seguint el model de DXC, els sindicats que han volgut inicien una campanya pel poder adquisitiu doncs, la situació a Indra (o a altres empreses on estan havent converses entre sindicats en aquest moment) és exactament la mateixa que la nostra.

Gairebé a totes les concentracions de les vagues de DXC han vingut delegats/ades de la CGT a Indra. La solidaritat és un camí d’anada i tornada i, per tant, allà estarem amb els nostres companys/es.

Seria força interessant que la nostra Direcció entengués que té una oportunitat d’or després de la gran demostració de força de la plantilla a DXC:

A curt/mig termini els conflictes s’estendran per empreses TIC de tot el país, si DXC fa millores significatives cap a les posicions de la majoria sindical que no té a les seves mans, podrà contemplar com altres proveïdors fan soroll mentre a DXC s’entra en un periode d’acord i calma.

Però si no aprofita aquesta finestra amb una millora atractiva, ens unirem com gotes d’aigua dins el malestar que hi ha a tot el sector TIC.