Companys/es,

Tal com vam quedar a l’assemblea de treballadors/es convocada a Sant Cugat per la CGT la setmana passada, vam fer arribar un seguit de preguntes a l’empresa per reduir incertessa i obtenir el màxim de garanties pel treballador/a. Us comentem les respostes, en color verd, no necessàriament literals:

  • La plantilla exigeix ser tractada com a adulta. Prou de retardar artificialment l’enviament del contingut d’annexos per obligar a decisions sense pensar i sense suport sindical. No als enganys ni manipulació.

La denúncia ha portat a un escenari individual i no col·lectiu, per tant no volen fer arribar el document base als sindicats. Això impedeix que poguem assessorar a la plantilla abans que rebem els primers annexos.

  • Plaç del 21 de juliol: Quan s’envia una sol·licitud de rebre l’annex previa al 20 de juliol i l’empresa no el proporciona encara, el/la treballadora continua teletreballant mentre no el rep encara que es la data del 21? En aquest casos, quin és el plaç posterior al 21 de juliol per a que valori si el contingut rebut es signa o no.

Mentre no es rebi la resposta de l’empresa, se segueix com fins ara no importa la data. Quan arribi hi haurà uns dies de reflexió per part del treballador/a. Insistim i reiterem: No prenguis cap decisió fins que no avaluem des de CGT cada clàusula, pensa que és com si tinguessis al davant un contracte d’hipoteca. No te’n refiïs.

  • Vacances: Ratificar que si una persona està de vacances continui teletreballant a la tornada, mentre demana i/o valora el contingut de l’annex. Plaç de valoració del contingut.

Quan tornis de vacances pots iniciar el procediment de demanar la informació de l’annex. Mentre no arribi la resposta, tot igual. Després, dies de reflexió.

  • Clarificació del temps en teletreball si no es signa l’annex: Si no es signa l’annex es pot seguir teletreballant sempre que no es superi el 30% de les jornades teletreballant en còmput trimestral (no compten ni vacances, ni festius). Ara bé, Quina és la data a partir de la qual comencen a computar els dies màxims del primer trimestre? Segons la CGT hauria de ser des del 21 de juliol.

L’empresa indica que si no es signa l’annex, es contacti amb el gerent si es vol fer el 30% de les jornades en teletreball en còmput trimestral. La data ‘de tall’ més probable per començar el càlcul seria des del 21 de juliol. En el periode no computen ni dies de vacances, ni festius.

  • Caos logístic i Condeco. L’empresa está obligada a proporcionar lloc de treball presencial si el / la treballadora ho demana o, com és el cas, s’ordena si no es signa l’annex. La forma de gestionar l’accés al edifici és mitjançant l’eina Condeco. Si tots els llocs de treball disponibles están ocupats a Condeco, el treballador/a ha de teletreballar?

L’empresa diu que si Condeco está ple, es contacti amb el gerent indicant la impossibilitat de poder reservar lloc de treball presencial.

  • Decisió de signar en un moment posterior: Si una persona no signa però passat un temps (setmanes, mesos…) canvia d’opinió, l’empresa proporcionarà els annexos necessaris?

La petició relativa a demanar l’annex es pot fer en qualsevol moment posterior al 21 de juliol.

  • Pàrking: El pàrking continua en la situació actual on tota la plantilla té accés a l’interior?

Tot segueix igual, qualsevol treballador/a té accès obert al pàrking.

Aquest és un dels compromisos que vam arribar a la darrera assemblea de treballadors convocada per la CGT. Relatiu a que un altre sindicat tregui pit de la seva participació a una iniciativa més nostra per mirar de ser transparents, escoltar i actuar davant un cul de sac en què ens han ficat, no cal fer gaires comentaris. Ja està tot dit.

Qualsevol dubte, aquí estem.