Companys/es,

Algunes de les persones que heu demanat continuar teletreballant heu rebut un formulari d’autoavaluació del lloc de treball.

Aquestes autoavaluacions les havia demanat la CGT des dels diferents Comitès de Seguretat i Salut fa molt temps abans d’aquesta situació. Una autoavaluació consisteix a revisar diferents aspectes de seguretat i salut de cada persona treballadora, amb especial atenció a les cadires ergonòmiques. L’objectiu de les autoavaluacions és identificar riscos i posar-hi remei.

Cadires ergonòmiques. Una autèntica vergonya que una multinacional de 7000 treballadors/es a l’estat, que factura 500 milions d’€ anuals, estigui racanejant (perquè no es pot dir amb una altra paraula) i no permeti que els seus treballadors treballin amb mínimes condicions.

Bé, d’aquest correu enviat per l’empresa ens ha sobtat aquesta frase: «Una vez analizada la evaluación y siendo la misma satisfactoria procederemos a enviarte el acuerdo de trabajo a distancia.»

D’aquesta frase es podria entendre que, només si a l’avaluació surt que tot és correcte la petició de continuar teletreballant seria acceptada i que si es manifesta alguna mancança, seria rebutjada.

Això seria una evident discriminació associada a la seguretat i salut i una forma encoberta de no complir amb els ridículs mínims en aquesta matèria per a tots nosaltres. És a dir, estaríem amb un primer xantatge d’aquest escenari d’individualització en què ens trobem: Si et queixes, et retirem el teletreball.

Seria equivalent a preguntar a algú que treballa amb amiant si darrerament está tosint, i si no és així doncs que segueixi treballant sense problema. La llei de prevenció de riscos és actuar per reduir-los, no per discriminar o castigar a qui en detecti un.

Hem traslladat aquesta situació a l’empresa perquè ens respongui explícitament. Li hem dit també clarament que deixi d’introduir més malestar i incertesa a la plantilla i canviï el xip: Si una persona necessita una cadira, proporcioneu-la i deixeu de liar la troca per uns ínfims euros.

Tan bon punt tinguem resposta, us ho farem saber. Qualsevol dubte, aquí estem.