Companys/es,

Passem a informar-vos de tot el que hem detectat i les accions que estem duent a terme:

  • Ergonomía:

Tot segons el previst, és a dir no han fet ni cas de tots els requeriments que hem anant indicant aquests mesos. Per tant, dilluns diferents Comitès de Seguretat i Salut presentarem denúncia a Inspecció de Treball, per les següents infraccions:

  • Innexistència de connectors HDMI/VTI de les pantalles al portàtil, el que suposa imposibilitat de regulació en alçada i descans ocular.
  • Innexistència de teclat independent de la pantalla i inclinable (treballar hores en aquestes condicions és un risc assegurat de síndrome de túnel carpià)
  • Innexistència de ratolí.

En definitiva, els llocs de treball són poc més que una taula i elements no connectables o innexistents. Tot això és responsabilitat de l’empresa i no dels treballadors que anem voltant per l’oficina buscan restes dels pocs dispositius lliures i dispersos.

  • Marquesina autobús:

La marquesina del davant del centre de treball està destrossada, no tenint sostre on aixoplugar-se en situación de pluja. Hem fet arribar a l’Ajuntament de Sant Cugat que ho solventin. Anirem fent seguiment.

  • Cartells de no ocupació de lloc de treball erronis:

Els cartells que prohibeixen fer ús d’un lloc de treball són justament els dels llocs que permeten reservar-se via Condeco.

  • Sodexo:

L’horari és de 8:30 a 10:30 per esmorzars i 12:30 a 14:30 per dinars. Molt poc personal. De moment suficient però caldrà anar veient l’evolució

  • Mascaretes:

Funciona correctament, al shipping (paqueteria planta -1) proporcionen 5 de tipus quirúrgic.

Tot dubte que tinguis o mancança que detectis, fes-nos-ho saber.