Companys/es,

Sense voler perdre excesivament el temps, volem explicar com es negocia un calendari laboral. És important conèixer com s’articulen la defensa dels nostres drets.

-Segons el RD 1561/1995 l’empresa ha de consultar amb la Representació dels Treballadors cada any el calendari laboral del centre de treball.

-Els calendaris anuals s’implanten a 1 de gener de l’any següent i fins llavors els sindicats fan les al·legacions, informes o pressions que estimin oportuns per a garantir els drets dels treballadors.

-La proposta que es va demanar des del Comité, jornada intensiva al gener, difereix de la de l’empresa (que no ho acepta). Per tant encara no està tancat el calendari del proper any. Aquí teniu l’apartat relatiu a aquest punt a la darrera acta de comitè.

3. PROPOSTES CALEDNDARI 2021

S’han presentat diverses propostes de Calendari 2021, s’ha acordat enviar a l’empresa el calendari on es contempla la jornada intensiva c1a setmana de gener, jornada intensiva que ja es tenia en calendaris anteriors, i mantenint el dia de lliure disposició del calendari dels darrers anys.

El proper dilluns tractarem aquesta proposta de l’empresa a una reunió de comitè en que seguirem negociant amb l’empresa les millors condicions laborals possibles pels treballadors. Després d’un any i unes darreres decisions poc constructives, l’empresa pot fer un petit moviment que encari amb millor perspectiva el 2021.

Us mantindrem informats d’aquesta i altres negociacions que mantenim.