Avenços contra l’ocultació d’informació

Ahir des de la CGT vam estar parlant de diverses qüestions amb l’empresa, qua ja us anirem detallant. Una d’elles és l’ocultació del sou dels nous treballadors que está fent l’empresa a les còpies bàsiques de contracte.

Ens indiquen des de RRHH, que tot va ser degut perquè un delegat d’un altre sindicat, d’aquests que es passen el dia prenent café, va incomplir reiteradament el deure de sigili relatiu a dades personals que indica l’Estatut dels Treballadors i que per aquest motiu DXC va actuar així.

Hem indicat a l’empresa que els drets dels treballadors no poden veure’s afectats per la inmaduresa de ningú, que els comités d’empresa necessitem conèixer aquesta informació per validar la legalitat dels contractes i que no hi haurà cap acord que no sigui rectificar les decisions preses. Si tenen cap problema particular, que li recordin la llei individualment a qui la incompleix.

RRHH está d’acord en tornar a facilitar la informació. Per part nostra será en seu d’Inspecció de Treball on certificar que això ha estat així.

Un cop més, requerim a les persones responsables d’aquest altre sindicat que mirin de fer entendre els mínims de comportament a tothom, doncs és tota la plantilla qui surt perjudicada.

Afíliate a un sindicato que planta cara y defiende tus intereses.   hoja de afiliación Afíliate a la CGT en DXC enviando la hoja de afiliación este correo cgtcsi@dxc.com, o entrégala a cualquier delegado/da de CGT en DXC  Si crees que ha llegado el momento de organizarnos en tu empresa no te lo pienses. Explícanos tu situación y te ayudaremos