Companys/es,

Us actualitzem la informació relativa al pagament d’endarreriments per la demanda que vam guanyar a l’Audiència Nacional i Tribunal Suprem:

  • L’empresa farà el pagament corresponent als endarreriments de 2020 en tickets de 2€ cadascun (sempre que no tinguis jornada reduïda). És a dir, més talonaris a afegir al que rebrem el setembre. La raó de que siguin per una quantitat tan petita és per recomanació dels seus advocats. La data de caducitat será desembre de 2021.

Nosaltres creiem que exageren en voler filar tan prim. Tant debó els haguessin assessorat millor quan tocava i ens hauríem estalviat aquests procediments.

  • La quantitat total d’endarreriments de 2020 serà la corresponent als dies laborables del calendari de Catalunya dels mesos de gener a juliol, és a dir 146 tickets. Si has tingut baixes en aquest periode es descompten aquests dies.
  • D’altra banda, es cobrarà en diners les quantitats corresponents a endarreriments de 2018 i 2019, a la nòmina de juliol. Concretament, aquest ingrés en euros ‘nets’ a cobrar a la nòmina de juliol és el corresponent a 1€ per dia laborable de 2018 i 2€ per dia laborable de 2019. És a dir, 680€ després d’impostos si no has tingut baixes mèdiques (caldria descomptar) o jornada reduïda (cal aplicar el % de reducció corresponent).
  • Els talonaris del periode setembre 2020-desembre 2020 ja serán de 11€ per dia i data de caducitat de desembre de 2021.

Hem estat valorant la possibilitat de fer valer que tot el pagament fós en euros via demanda, però l’escenari no era gens clar al facilitar el pagament l’empresa de la quantitat de 2020 via TR i que una posible resposta seria en tot cas d’aquí 3 anys després dels habituals recursos.

Qualsevol dubte que tinguis, pots fer-la a aquest mateix mail o qualsevol delegat/ada de la CGT al teu centre de treball.