Estat denúncies Inspecció de Treball

El passat divendres la Inspectora de Treball va tractar diferents denúncies que tenim interposades, estem citats el proper 25 de setembre a Inspecció. A continuació us indiquem l’estat:

Denúncia consultoria categories internes ‘Entry’

Com sabeu, en l’acord de guàrdies i IOPs vigent a Consultoria i Outsourcing hi ha unes taules de compensació econòmiques en funció de la categoria interna que tinguem (job code). La inicial acostuma a ser ‘Entry’ o ‘Core’ però un cop el/la treballadora té prou experiència (segons l’empresa detalla a la seva pròpia documentació) es passa a una categoria superior que implica cobrar més quantitat per aquests conceptes.

Doncs bé, hi ha un grup força important que es manté artificialment en aquesta situació, en alguns casos amb més de 10 anys d’experiència.

La inspectora ens fa saber que ella prefereix que siguin els jutjats els que dirimeixin questions relatives a categoria. Nosaltres l’indiquem que aquest criteri no és el que l’actual Inspector en Cap de la Inspecció de Barcelona va seguir quan fa uns anys va obligar a l’empresa al canvi de categories arran d’una denuncia de la CGT. Posteriorment, al veure que alguns casos la nova categoria era insuficient, va obrir acta d’infracció. Tot judici que tingui el suport d’un posicionament d’Inspecció fa molt més probable la resolució favorable.

La Inspectora ens va demanar aquesta documentació que li farem arribar en breu.

Denúncia Processos de Negoci pagament incentiu de qualitat

L’empresa incompleix la normativa interna de pagament de l’incentiu de qualitat en el concepte de ‘servei transversal’, computant com a absentisme aquelles treballadores/rs en situació de baixa mèdica o que ja no estan a l’empresa. El resultat és que així s’estalvia uns pagaments que haurien de fer tenint en compte la valoració realitzada.

La inspectora solicita col·laboració entre la CGT i l’empresa per elaborar un llistat d’afectats i parlar-ne el proper 25 de setembre.

Afíliate a un sindicato que planta cara y defiende tus intereses.   hoja de afiliación Afíliate a la CGT en DXC enviando la hoja de afiliación este correo cgtcsi@dxc.com, o entrégala a cualquier delegado/da de CGT en DXC  Si crees que ha llegado el momento de organizarnos en tu empresa no te lo pienses. Explícanos tu situación y te ayudaremos