Companys/es,

Us informem de les deduccions a realitzar a la declaració de la Renda del 2021 per quota sindical i per aquelles persones que van donar el pernil al Banc d’Aliments i hi van sol·licitar certificat.

-Desgravació per quota sindical

Com sabeu la quota sindical desgrava (et retornen entre el 40 al 50% de les aportacions realitzades l’any anterior), però cal informar-ho manualment cada any.

Si has valorat afiliar-te a la CGT tingues en compte que és molt important estar a un sindicat (són les teves condicions a l’empresa i la societat les que es defensen i que la quantitat final equival a prendre un vermut mensual, bastant assumible…

Podeu fer-ho aquí -> https://cgtcatalunya.cat/afiliacio/ Per desgravar, cal anar a la sección de ‘Rendimientos del trabajo’ (página 4, casella 14) i escriure-hi la quantitat aportada l’any passat

-Desgravació pernil Banc d’Aliments

Una cosa que potser no sabies és que el pernil ‘regalat’ el van ficar a les nostres nòmines com a salari en especie. És a dir que vam pagar IRPF pel ‘regal’.

Les persones que vau donar el pernil DXC al Banc d’Aliments i demanar el certificat, podeu desgravar els 58,73€ que li va costar a DXC (segons el que van indicar a les nostres nòmines com a pagament en espècie). Si ha estat així, veureu que aquesta quantitat ja consta automàticament a l’esborrany de la declaració doncs el Banc d’Aliments ho ha enviat directament a Hisenda per facilitar la desgravació. Estarà disponible a la secció de ‘Donaciones’ (‘Donaciones a entidades beneficiarias del Mecenazgo)