Us comuniquem que gràcies a la solidaritat d’ens de la CGT i aportacions individuals, afegirem 5000€ més als ja reservats per a les vagues del 21-22 de març.

És a dir, aportem de moment un total de 10.000€ a la caixa de resistència per ajudar companys/es amb sous baixos.

Les condicions per al repartiment seran les mateixes que l’altra ocasió:

1. S’haurà d’aportar full de nòmina conforme s’ha fet els dos dies de vaga propers (29 i 30 d’abril). Serà a la nòmina de Maig.

2. S’ordenaran les peticions rebudes prioritzant sous baixos per al repartiment (segons la informació de la nòmina).

3. Hi haurà un límit de persones màximes entre les sol·licituds, prioritzades segons el criteri anterior. Aquest límit serà el que garanteixi el repartiment d’una quantitat rellevant a cada persona.

4. La quantitat a rebre serà la mateixa per a totes les persones.

Aquestes quantitats provenen en la pràctica totalitat de les quotes d’afiliats/des a la CGT. Que ens estan fent un cop de mà sense conèixe’ns, per pura solidaritat amb la plantilla de DXC. Són suports com aquests els que permeten que els de baix aconseguim ser respectats.

Caixa per afiliació de CGT

A banda, per acord de Congrès, tot/a afiliada al sindicat que participi en més de 3 jornades de vaga tindrà accés a una caixa de resistència des del 4rt dia. Si ja veies positiva la nostra tasca però ‘no trobaves el moment’ pots fer el pas si vols i fer més sostenible la vaga.

Us recomanem afiliar-vos al sindicat que preferiu dels que estan reivindicant justícia per a la plantilla recolzant les mobilitzacions que ho permeten. A Sant Cugat és la CGT, CCOO i Intersindical-CSC. És necessari i positiu per a tots/es.